147332654071225-2

Thông báo tuyển sinh năm 2017

Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh
ngành Dược sỹ, Y sỹ, Xét nghiệm và Y sỹ Y học cổ truyền năm 2016 như sau: