8.1 (1)

Thông báo tuyển sinh năm 2016

Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh
ngành Dược sỹ, Y sỹ, Xét nghiệm và Y sỹ Y học cổ truyền năm 2016 như sau: