12788205_897829263669903_889224465_n

Thông báo tuyển sinh lớp Dược sỹ đặc biệt dành cho học sinh sinh viên muốn lấy Bằng Dươc sỹ trung cấp hệ chính quy chỉ cần học xong năm thứ nhất , tiết kiệm 100% thời gian và ít nhất 30% học phí

Share   THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP DƯỢC SỸ TRUNG CẤP  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SONG BẰNG HỆ CHÍNH QUY             Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho trường và kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 – 2017, Hội đồng tuyển sinh – Trường … Xem thêm

tải xuống (1)

Thông báo tuyển sinh Lớp kỹ năng thực hành nhà thuốc xuất sắc!

ShareTHÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG THỰC HÀNH NHÀ THUỐC XUẤT SẮC “Chương trình Đào tạo cam kết có việc làm”  Căn cứ chức năng nhiệm vụ của trường và nhu cầu của các học sinh chuyên ngành dược sỹ trung cấp muốn học tập bồi dưỡng thêm kỹ năng thực hành … Xem thêm

Trang 2 trên 3123