Cách mạng 4.0 thay đổi diện mạo giáo dục Việt Nam như thế nào?

Có thể thấy rằng, cuộc Cách mạng 4.0 với sự bùng nổ của công nghệ thông tin có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống, trong đó có giáo dục. Cách mạng 4.0 được đánh giá là có tác động mạnh mẽ đến giáo dục Việt Nam, làm thay đổi bộ mặt của giáo dục.

Xu hướng giáo dục mở với hình thức đào tạo trực tuyến

Hình thức đào tạo trực tuyển đang là xu hướng tất yếu của giáo dục Việt Nam. Mục đích của hình thức này nhằm chuẩn bị cho nguồn nhân lực số, những kiến thức và kỹ năng làm việc trong môi trường toàn cầu hóa. Đi liền với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc xây dựng môi trường trực tuyến hiện đại, nội dung giảng dạy trực tuyến được phát triển , tạo điều kiện để người học dễ dàng tiếp cận với kiến thức. Những người học có thể khai thác nội dung học tập trực tuyến từ thiết bị di động, cũng học tập trong mô hình trường đại học ảo, đem lại cho người học sự chủ động về thời gian và địa điểm cho người học.

Theo những chuyên gia giáo dục, có 4 cách để áp dụng  trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đó là: hỗ trợ học viên, đào tạo kỹ năng học thuộc, đem đến bài học theo đúng trình độ của học viên và tích hợp cả 3 cách trên, kết hợp với công nghệ 3D.

Sự phát triển của coong nghệ cũng như môi trường giáo dục trực tuyến cũng làm thay đổi quan điểm về học tập. Nếu trước đó, việc học dành cho lứa tuổi thanh niên, thì hiện nay, quan niệm này bị xóa bỏ. Người học không bị giới hạn về độ tuổi, tạo sự tiếp thu kiến thức rộng rãi cho nhiều đối tượng học tập .

Bên cạnh đó, xu hướng đào tạo trực tiếp cũng mở ra lối đi mới cho những nhà tuyển dụng cũng như sinh viên . Hiện đã có những công ty làm việc trực tiếp với nhà tuyển dụng và thiết kế nên những khóa học được thực hiện trên chính nhu cầu của doanh nghiệp, có cấp bằng cũng như chứng chỉ. Những học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể đảm bảo 100% công việc mà nhà tuyển dụng yêu cầu, điều này giảm bớt rủi ro thất nghiệp.

Mô hình đại học 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng tới giáo dục Việt Nam, thực hiện vai trog gắn kết  những thành phần kinh tế, thúc đẩy sự phát triển vượt trội các thành tựu khoa học – công nghệ. Cuộc cách mạng này cũng tác động rất lớn đến nền kinh tế, đem lại sự thay đổi  nhiều ngành nghề trong tương lai.

Có thể kể đến sự ra đời của điện thoại thông minh, nghề chụp ảnh gần như đã không còn tồn tại. Hay do sức mạnh của internet, báo giấy là một trong những ngành có nguy cơ triệt tiêu. Chính vì thế, nền giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng cần nhanh chóng đổi mới về mô hình giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu nhân lực mới của xã hội.

Giáo dục 4.0 được đánh giá là mô hình ứng dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả cho việc đào tạo, đem đến sự linh động cho hoạt  động dạy và học.  Đặc biệt , nó còn góp phần thay đổi tư duy cũng như cách tiếp cận về mô hình đại học. Với nền giáo dục 4.0, trường đại học không chỉ là nơi đào tạo, nghiên cứu, mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo, giải quyết các vấn đề thực tiễn, mang giá trị cho xã hội.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khuyến khích những trường triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để hướng đến một nền giáo dục hiện đại, hội nhập quốc tế theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, quy chế thi, đồng thời phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý…để có thể đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Rate this post